ÁSZF

Szállítási Információk:
Tisztelt vásárlónk! Kérjük vegye figyelembe hogy a BARK Gumicsónakok súlya átlagoson 30-40kg-ot nyomnak. Ezért a szállítási díja is magasabb kategóriába lett sorolva.
Weboldalunkon megrendelt termékeket Royal Futárszolgálattal küldjük ki vásárlóinknak az alábbi díjazással:

Gumicsónakok: 6000ft
További termékeink: 3000ft

Személyes átvétel:
Telephelyünkön telefonos egyeztetés követően. 3508 Miskolc Futó utca 1/A

Az elállás joga:

Webáruházunkban a törvényileg előírt 14 napos visszafizetési garanciát biztosítunk a termékeinkre!

Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 kormányrendeletben foglaltak szerint 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. Ha ezen három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor , a fogyasztó számára az elállásra nyitva 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

Ha ezen három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor , a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot, a hang-, illetve képfelvétel példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet szerettél volna. Az ilyen esetekben a következő a teendő:

1. Jelezd a termékkel kapcsolatos elégedetlenséget Ügyfélszolgálatunkon, telefonon +3670/6338890 vagy e-mailben (info@bark.hu)

2. Munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása) közli Veled, hogy a termék visszavehető-e vagy sem. Bontatlan és sértetlen terméket minden kérdezés nélkül visszaveszünk!

3. Postai csomagként (nem portós) feladod címünkre a visszaküldeni szánt terméket:

BARK.HU Fülöp Norbert Miskolc Futó u. 1/A


Adatvédelmi Szabályzat
Kedves Látogató. Tisztelt sporttárs. Mi nem küldünk hírlevelet! A weboldalon rendeléskor megadott adatait csak a számlázáshoz és szállításhoz használjuk fel! Hiszünk benne ha elnyerte tetszését a termékünk a vízparton/vízen továbbítja jó hírünket! Újdonságainkról hivatalos Facebook csatornánkon illetve weboldalunkon értesülhet.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai: Fülöp Norbert e.v.. Székhely: 3534, Miskolc Stadion u 61. 2/1..
Nyilvántartási szám: 37391280 
Adószám:  66668228-2-25
Ügyfélszolgálati email cím: info@bark.hu
Megbízott adatkezelő személy: Fülöp Norbert
Elérhetősége: info@bark.hu

1.     Fülöp Norbert e.v.  (Üzemeltető) általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
2.     A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
3.     A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
4.     A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
5.     Az üzemeltető minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
6.     A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
7.     A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Üzemeltető ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
8.     A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
9.     Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
10.   Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adataid törlése

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.
A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: szállítási és számlázási név, cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk. Az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: kedvenc termékek listája.
Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:

1.      a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
2.     a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
3.      a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
4.     a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
5.     a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
6.       webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
7.      a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben 1 évig nem lépsz be a regisztrációs profilodba, a profil zárolásra (inaktiválásra kerül), a zárolás feloldása az adatkezelőnél kérhető. Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
A fenti adatokat a vásárolt áru függvényében tároljuk, de minimum 1 évig a reklamációs folyamatok végett. Biztosítás vásárlása esetén annak lejáratáig, szervízgarancia vásárlásása esetén annak lejáratáig tároljuk, hogy könnyedén azonosíthassuk saját rendszerünkben vásárlásodat.
Ezekhez az adatokhoz csak az Üzemeltető férhet hozzá.
A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Üzemeltető  a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja az Üzemeltető
Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

II. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a Felhasználói fiók menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint az Üzemeltetőnél módosíthatóak.
Adattörlés

A regisztráció törlése 2018. május 25-e után a „Profilom” menüpont alatt kérvényezhető. Alternatívaként az info@bark.hu  email címen keresztül is kezdeményezhető. A regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

info@bark.hu email címen, vagy a Fülöp Norbert e.v.  3534, Miskolc Stadion u 61. 2/1..
Az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

III. Cookiek kezelése
 
Mi és a partnereink is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor a bark.hu webáruházát használja, például cimkék és pixelek („Cookie-k”), hogy vásárlói élményed személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk neked. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a Cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatod a sütikkel kapcsolatos jogaidat.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépeden vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogatsz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a bark.hu webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te  vásárlói élményének javításában.
A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.
Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.
Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevedet és e-mail címedet; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudunk téged azonosítani.
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása

Böngésző beállítása

Böngésződben lehetőséged van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat a felhasználó.
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Microsoft Internet Explorer
Habár a sütiket le is tilthatod vagy korlátozhatod, kérjük, megfontoltan járj el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.
Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.
Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:
Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:
Google Analytics Cookie-k:

Harmadik fél számára kiadott adatok
Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá adataidhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. Az alábbi táblázatban tájékozódhatsz arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataid.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó neve

Címe

Miért továbbítjuk adataidat nekik

 

 

 

Netlight Consulting KFT

1148Budapest, Bánki Donát u. 12/b

A webáruházunk tárhely szolgáltatója!

Clear Admin Software Kft.

4400 Nyíregyháza 
Tompa Mihály u. 12. (Energocoop Irodaház)

A számlázó programunk, itt kerülnek kiállításra számláink.

Google Inc.

Mountain View Kalifornia

Analitikai és marketing célú adatokat kapnak

meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.

Royal Futárszolgálat

1097 Budapest

Gubacsi út 32.

Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás

esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.

Magyar Posta Csomaglogisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Kiszállító partnerünk segítségével

Postapontra történő szállítás esetén nekik köszönhetően

kapjátok meg csomagjaitokat.


Kérdésed van?
Bármilyen, adataidat is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal az info@bark.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésedben.